Urbanice

Oficiální stránky obce Urbanice
Urbanice 40, 503 27 Lhota pod Libčany, tel.: 495 588 120

Letní kino Urbanice

Obec Urbanice Vás zve v neděli 27. srpna 2017 ve 21 hodin do letního kina na film Jak se zbavit nevěsty. Promítáme na fotbalovém hřišti. Vstupné 50 Kč, děti do 15 let 25 Kč.

Turnaj starých gard Syrovátka 2017

TJ Slavoj Syrovátka pořádá v sobotu 29. července 2017  od 13 hodin Turnaj starých gard. 

Večer po skončení turnaje zábava - hraje Luboš Pražan.

Na kolech mikroregionem Urbanická brázda 2016

Mikroregion Urbanická brázda ve spolupráci s obcí Urbanice se Vás ptá?

Co budete dělat v sobotu 10. září 2016?

Pojedeme na cyklovýlet Urbanickou brázdou! Pojeďte taky!

Odkud? Z Urbanic!

Kam? Do Urbanic!

více viz přiložená pozvánka a mapka

Na kolech mikroregionem Urbanická brázda 2016

V sobotu 10. září 2016 se uskuteční tradiční cyklovýlet Na kolech mikroregionem Urbanická brázda, organizátorem letošního ročníku je obec Urbanice. Mapa a podrobnosti budou zveřejněny v srpnu.

Projekt Zeleň v krajině mikroregionu Urbanická brázda

Území mikroregionu Urbanická brázda je bezlesé, krajiny je intenzivně zemědělsky obhospodařována a zcela v ní chybí prvky krajinné zeleně. Zkvalitnit zeleň v krajině je jedním z cílů, který je schválen v novém Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda na období 2015-2025.

Pozvánka na besedu do Urbanic

Urbanické důchodkyně Vás zvou na besedu o knize Starý Hradec Králové dům od domu ve čtvrtek 19. září 2013 od 19 hodin - více viz přiložená pozvánka

Pozvánka na vystoupení Bedřicha Ludvíka „ROZHLÉDNI SE, ČLOVĚČE“

Bedřich Ludvík je zaměstnán jako dramaturg  hrané tvorby v České televizi, o víkendech a o dovolených natočil tři velké cykly dokumentů,  a to o našich rozhlednách „Rozhlédni se, člověče“, o památných stromech „Paměť stromů“, o neznámých pramenech našich známých řek „Zpět k pramenům“.

Urbanická knihovna se představuje

V únoru pokračujeme v našem představování knihoven a knihovnic mikroregionu Urbanická brázda, a to povídáním knihovnice Jany Růžové o Urbanické knihovně. Více se dozvíte v přiložených souborech. 

Kulturní památky v Urbanicích

  • čp. 6, roubený neobývaný dům.
  • památník padlým z 1. světové války z roku 1920, od K. Hilse, Masarykův reliéf obnoven 1994,
  • pomník Mistra Jana Husa z roku 1929 (V. Škoda z Hradce Králové),
  • zvonice z bílých cihel, 1929 (nahrazení původní dřevěné zvonice),
  • křížek, Boží muka z roku 1860,