SWOT analýza

SWOT analýza rozčleněná podle prioritních oblastí

 

SWOT analýza (pracovní materiál 2007/02)