Občan

Seminář Veřejné zakázky a výběrová řízení 25. 2. 2009

Seminář se uskuteční ve středu 25. 2. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Všestary

Program:

Setkání knihovníků a knihovnic Mikroregionu Urbanická brázda

V úterý 17. února pořádají knihovníci a knihovnice z Mikroregionu Urbanická brázda   již tradiční společné setkání. Tentokrát navštíví Obecní knihovnu v Syrovátce a jejich hlavním bodem jednání bude společné plánování akcí v mikroregionálních knihovnách a zapojení se do projektu "Urbanická brázda – Zdravý mikroregion".

Roudnická knihovna se jako první z mikroregionu zapojila do projektu Celé Česko čte dětem

Obecní knihovna Roudnice se zapojila do projektu Celé česko čte dětem.   Již v loňském roce jsme uspořádali dvě akce na podporu čtení a letos v březnu proběhnou další 2 akce:

Seminář Jak efektivně komunikovat a úspěšně prezentovat 12. 3. 2009

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 12. března 2009 v budově Obecního úřadu v Praskačce.   

Libčany

        Obec  Libčany  je  položena  v  krásném přírodním prostředí, obklopena lesy  a zelení ovocných  stromů.

Zástupci obcí z ORP Hradec Králové diskutovali o Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

Ve čtvrtek 5. února 2009 představila Ing. Jana Rejlová, administrátorka krajského Programu obnovy venkova zástupcům obcí z obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Hradec Králové nejčastější chyby při  administraci POV Královéhradeckého kraje. Dalším bodem jednání byla diskuse na téma účast obcí v soutěži Vesnice roku a příprava materiálů o obci pro hodnotitelskou komisi.

Vznik mikroregionu Urbanická brázda

          Mikroregion Urbanická brázda byl založen v roce 2000 jako zájmové sdružení právnických osob podle občanského zákoníku, na základě zakladatelské smlouvy schválené členskou schůzí delegovaných zástupců 9 zakládajících obcí – Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčany, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka a Urbanice.